خانه / پارچه ریون کشی

پارچه ریون کشی

قیمت انواع پارچه ریون کشی زنانه

پارچه ریون کشی

تا چند سال پیش قیمت انواع پارچه ریون کشی زنانه را می توان از تمامی واردکنندگان منطقه غرب کشور استعلام گرفت اما امروزه بازار فروش پارچه ریون را شهر های جنوبی کشور به دست گرفته اند. واردات از مرز غرب برای پارچه های کشی هزینه های فوق العاده سرسام آوری …

توضیحات بیشتر »